Kont.framhv.visn.

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för konturframhävningsfunktionen som framhäver konturerna för områden med skärpa vid tagning med manuell skärpeinställning.

  1. MENU → (Fokus) → [Kont.framhv.visn.] → Välj ett menyalternativ och ställ in önskad parameter.

Menypunktsdetaljer

Kont.framhävvisn.:
Används för att visa toppvärdesfunktionen. ([På] / [Av])
Kon.framhvn.nivå:
Används för att ställa in förstärkningsnivån för områden med skärpa. ([Hög] / [Mellan] / [Låg])
Kont.framhvn.färg:
Används för att ställa in färgen som används för att förstärka områden med skärpa. ([Rött] / [Gult] / [Blå] / [Vitt])

OBS!

  • Eftersom produkten bedömer att skärpan är inställd för områden som är skarpa i bilden kan det hända att toppvärdesfunktionens effekt varierar beroende på motivet.
  • Konturerna på skarpa områden framhävs inte på apparater som är anslutna via HDMI.