Gammavisningsass.

stillbild, film, slow motion och quick motion

Filmer som spelas in med gammakurvan S-Log är avsedda för bearbetning efter tagningen för att utnyttja hela dynamikomfånget. Bilder med HLG-gammakurvan antas ska visas på HDR-kompatibla bildskärmar. Därför visas de med låg kontrast under tagningen och kan vara svåra att övervaka på bildskärmen. Det går dock att använda [Gammavisningsass.]-funktionen för att återskapa en kontrast som motsvarar en normal gammakurva. Det går dessutom att använda [Gammavisningsass.] vid uppspelning av filmer på kamerans bildskärm.

  1. MENU (Installation) → [Visningsaltern.][Gammavisningsass.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Gammavisningsassistenten används.
Av:
Gammavisningsassistenten används inte.

Tips

  • Om du tilldelar [Välj Gammavisn.ass.] till en önskad knapp med [Inst. Spec.knapp], [Inst. Spec.knapp] eller [Inst. Spec.knapp] kan du aktivera eller inaktivera gammavisningsassistenten genom att trycka på den tilldelade knappen.

OBS!

  • [Gammavisningsass.] används inte för filmer som spelas upp på en TV-skärm eller en separat bildskärm som är ansluten till kameran.