REC m. slutarkn. (film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Det går att starta och stoppa filminspelning genom att trycka på avtryckaren, som är större och lättare att trycka på än MOVIE (film)-knappen.

  1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][REC m. slutarkn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Gör det möjligt för filma med hjälp av avtryckaren när tagningsläget är inställt på [Film] eller [S&Q-motion].
Av:
Funktionen för filminspelning med hjälp av avtryckaren avstängd.