Uppspelning av bilder på indexbildskärmen (Indexvisning)

Det går att visa flera bilder samtidigt i uppspelningsläge.

  1. Skjut W/T (zoom)-knappen mot W-sidan medan en bild visas.
  2. Välj bild genom att trycka upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten eller genom att vrida på styrratten.

För att ändra hur många bilder som ska visas

MENU (Uppspelning) → [Uppspelningsalt.] [Indexvisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

9 bilder/25 bilder


För att återgå till enbildsvisning

Välj önskad bild och tryck i mitten på styrratten.

För att snabbt visa en önskad bild

Välj listen till vänster på indexbildskärmen med styrratten, och tryck sedan upptill/nedtill på styrratten. När listen är vald går det att tända kalenderskärmen eller mappvalsskärmen genom att trycka i mitten. Det går även att byta visningssätt genom att välja motsvarande ikon.