Skärmljusstyrka

Används för att justera skärmens ljusstyrka.

  1. MENU (Installation) → [Skärm] [Skärmljusstyrka] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Manuell:
Används för att justera ljusstyrkan inom ett område från –2 till +2.
Soligt väder:
Används för att ställa in en lämplig ljusstyrka för utomhustagning.

OBS!

  • Läget [Soligt väder] är för ljust för tagning inomhus. Ställ in punkten [Skärmljusstyrka][Manuell] för inomhustagning.
  • Bildskärmens ljusstyrka går inte att justera i följande fall. Den maximala ljusstyrkan blir då [±0].
    • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K].
    • När [Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspeln.] under [Filminställningar] är inställt på [120p]/[100p].
  • Bildskärmens ljusstyrka är fast inställd på [-2] under filminspelning med hjälp av Wi-Fi-funktionerna.
  • Bildskärmens ljusstyrka är fast inställd på [-2] när överhettningsvarningen visas.