Ikonpekfunktion

stillbild, film, slow motion och quick motion

Det går att utföra grundläggande funktioner och inställningar genom att peka på ikonerna som visas på skärmen i stället för att använda knapparna.

  1. MENU → (Installation) → [Pekfunktion][Ikonpekfunktion] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Används för att aktivera ikonpekfunktionen. Det går att ändra inställningarna för funktionerna eller styra kameran genom att peka på ikoner.
Av:
Används för att inaktivera ikonpekfunktionen.

Ikonpekknapp

När [Ikonpekfunktion] är inställd på [På] visas ikonpekknappen (A). Det går att tillfälligt slå på/stänga av ikonpekfunktionen genom att peka på knappen.

När ikonpekfunktionen är avstängd går det inte att ändra inställningarna genom att peka på inställningsikonerna (B) och användningsikonerna (C) döljs.

Visningsexempel (när visningssättet är [Visa all info]):

  • När [Ikonpekfunktion] är aktiverad

    Figur över skärmen när ikonpekfunktionen är aktiverad

  • När [Ikonpekfunktion] är inaktiverad

    Figur över skärmen när ikonpekfunktionen är avstängd

(A): Ikonpekknapp

(B): Ikoner för inställningar

(C): Ikoner för manövrer

OBS!

  • Ikonpekfunktionen inaktiveras när [Pekfunktion] är inställd på [Av], även om [Ikonpekfunktion] är inställd på [På]. När [Pekfunktion] är inställd på [På: end uppsp.] går det bara att använda ikonpekfunktionen i uppspelningsläget.