Identi. motiv i AF (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställer in om kameran ska känna igen ansikten eller ögon inom fokusområdet medan autofokusering används och sedan fokuserar på ögon automatiskt.

  1. MENU (Fokus) → [Identifi. av motiv][Identi. motiv i AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Fokuserar på ansikten eller ögon med prioritet om det finns ansikten eller ögon som kameran kan känna igen inom eller runt angivet fokusområde.
Av:
Ansikten eller ögon prioriteras inte vid autofokusering.

Tips

  • När [Identi. motiv i AF] är tilldelat till önskad knapp med [Inst. Spec.knapp] eller [Inst. Spec.knapp] kan du aktivera och inaktivera funktionen [Identi. motiv i AF] genom att trycka på knappen.

OBS!

  • Om kameran inte känner igen ansikten eller ögon inom eller runt angivet fokusområde kommer den att fokusera på ett annat motiv som den känner igen.