Isättning/uttagning av minneskort

Här beskrivs hur du sätter i minneskort (säljs separat) i kameran. Du kan använda SD-minneskort och Memory Stick-media med denna kamera.

  1. Skjut spärren på luckan till batteri-/minneskortsfacket för att öppna luckan.

  2. Sätt i minneskortet.
    • Håll minneskortet med det fasade hörnet vänt på det sätt som visas i figuren, och stick sedan in det tills det klickar till på plats. Sätt i minneskortet ordentligt. Annars finns det risk för fel.

  3. Stäng locket och skjut sedan spärren åt sidan LOCK.

Tips

  • Den allra första gången ett minneskort används i den här kameran rekommenderar vi att du formaterar minneskortet i kameran för att det sedan ska fungera mer stabilt.

För att ta ut minneskortet

Öppna minneskortsfacket och kontrollera att åtkomstlampan (A) är släckt, och tryck sedan in minneskortet lätt en gång för att ta ut det.

Figur som visar var åtkomstlampan sitter