Svep upp

stillbild, film, slow motion och quick motion

Det går att ställa in om funktionsmenyn ska öppnas eller inte när man sveper uppåt på standbyskärmen för tagning.

  1. MENU → (Installation) → [Pekfunktion][Svep upp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Öppna Fn-meny:
Funktionsmenyn öppnas genom att svepa uppåt. Du kan stänga funktionsmenyn genom att svepa nedåt från ett område utanför funktionsmenyn eller trycka utanför funktionsmenyn.
Av:
Funktionsmenyn öppnas inte genom att svepa uppåt.

OBS!

  • Det går inte att öppna funktionsmenyn genom att svepa uppåt när [Pekfunktion] är inställd på [På: end uppsp.] eller [Av], även om [Öppna Fn-meny] väljs.