Ljudinspelningsnivå

film, slow motion och quick motion

Det går att kontrollera inspelningsnivån för ljudet med hjälp av nivåmätaren. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion.

  1. MENU (Tagning) → [Ljudinspelning][Ljudinspelningsnivå].
  2. Välj önskad inställning genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

+:
Används för att höja inspelningsvolymen.
-:
Används för att sänka inspelningsvolymen.

Tips

  • Ställ in [Ljudinspelningsnivå] på en lägre nivå för att spela in filmer där ljudet är högt. Det ger ett mer naturtroget ljud. Ställ in [Ljudinspelningsnivå] på en högre nivå för att spela in filmer där ljudet är svagt, så att ljudet går lättare att höra. Kontrollera att volymen är på lämplig nivå med ljudnivåmätaren på kameran.
  • För att återställa ljudinspelningsnivån till standardinställningen trycker du på (radera)-knappen.

OBS!

  • Signalbegränsaren används alltid, oavsett [Ljudinspelningsnivå]-inställningarna.
  • Punkten [Ljudinspelningsnivå] går bara att ställa in när tagningsläget är inställt på filmläget.
  • [Ljudinspelningsnivå]-inställningarna gäller både för den inbyggda mikrofonen och för (mikrofon)-ingången.