Aspekt

stillbild

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Aspekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

3:2:
Samma bildförhållande som för en kamera för 35 mm film
4:3:
Bildförhållandet är 4:3.
16:9:
Bildförhållandet är 16:9.
1:1:
Bildförhållandet är 1:1.