JPEG-kvalitet

stillbild

Används för att välja bildkvalitet vid inspelning av JPEG-bilder.

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][JPEG-kvalitet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Extra fin/Fin/Standard:
Eftersom komprimeringsgraden ökar från [Extra fin] till [Fin] till [Standard] sjunker filstorleken på samma sätt. Det gör det möjligt att lagra fler filer på ett minneskort men samtidigt sjunker bildkvaliteten.