Fn-menyinställ.

stillbild, film, slow motion och quick motion

Funktionsmenyn är en meny med tolv funktioner som visas längst ner på skärmen när du trycker på Fn (funktion)-knappen i tagningsläge.

Du kan registrera tolv funktioner till funktionsmenyerna för stillbildstagning respektive filminspelning.


Nedan visas proceduren för att ändra [Matningsläge] på funktionsmenyn för stillbilder till [Rutnätsvisning].

  • Om du vill ändra filmfunktionsmenyn väljer du ett alternativ på filmfunktionsmenyn i steg 2.

  1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion] → välj [Fn-menyinställ.].
  2. Välj (Matningsläge) bland de tolv menyalternativen för stillbilder med ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten och tryck sedan i mitten.
  3. Gå till skärmen som visar [Rutnätsvisning] genom att trycka på vänster/höger sida på styrratten. Välj sedan [Rutnätsvisning] och tryck i mitten på styrratten.
    • ( Rutnätsvisning) visas där (Matningsläge) tidigare visades på funktionsmenyn.

Tips

  • När [Pekfunktion] är satt till [På] kan du även öppna [Fn-menyinställ.] genom att hålla ned ikonen på funktionsmenyn.