Återst. bilddtbas (stillbild/film)

Om bildfiler har bearbetats på en dator kan det uppstå problem med bilddatabasfilen. I så fall går det inte att spela upp bilderna på minneskortet i den här produkten. Om du använder ett minneskort i kameran efter att ha använt det i en annan enhet kan det även hända att bilderna på minneskortet inte går att spela upp på rätt sätt. Det kan t.ex. hända att bilder inte visas som en grupp. Om detta problem skulle inträffa, så reparera filen med hjälp av kommandot [Återst. bilddtbas].

Bilderna som är lagrade på minneskortet raderas inte av [Återst. bilddtbas].

  1. MENU (Tagning) → [Media][Återst. bilddtbas][Enter].

OBS!

  • Om batteripaketet är alltför urladdat går det inte att reparera bilddatabasfilen. Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket.