Kontroll av kameran och medföljande tillbehör

Siffrorna inom parentes anger antalet delar.

  • Kamera (1)
  • NP-BX1 Uppladdningsbart batteripaket (1)

  • USB Type-C-kabel (1)

  • Vindskydd (1) (monterat på vindskyddsadaptern)

  • Vindskyddsadapter (1)
  • Linsskydd (1) (monterat på kameran)

  • Startguide (1)
  • Referensmaterial (1)