Välja skärpeinställningsmetod (Fokusläge)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att välja en lämplig skärpeinställningsmetod i förhållande till hur motivet rör sig.

 1. MENU (Fokus) → [AF/MF][Fokusläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Enbilds-AF (gäller endast vid stillbildstagning):
Skärpan låses så fort skärpeinställningen är klar. Använd det här läget för motiv som inte rör sig.


Kontinuerlig AF (gäller endast vid filminspelning)
Under filminspelning fortsätter kameran att fokusera.


Manuellt fokus:
Används för att ställa in skärpan för hand. Om det inte går att ställa in skärpan på det önskade motivet med autofokus kan du använda [Manuellt fokus].


Skärpeindikator

(tänd):
Skärpan är inställd på motivet och låst.

(blinkar):
Skärpan är inte inställd.

Motiv som det är svårt att ställa in skärpan för med autofokus

 • Mörka och avlägsna motiv
 • Motiv med dålig kontrast
 • Motiv som fotograferas genom glasrutor
 • Motiv som rör sig snabbt
 • Blanka ytor eller ytor som reflekterar ljus
 • Blinkande ljus
 • Motiv i motljus
 • Upprepade mönster, som t.ex. byggnadsfasader
 • Motiven på olika avstånd inom skärpeinställningsområdet

Tips

 • När du ställer in skärpan på oändligt avstånd i läget [Manuellt fokus] bör du kontrollera på bildskärmen att skärpan är inställd på ett tillräckligt avlägset motiv.

OBS!

 • I filmläget går det bara att välja [Kontinuerlig AF] eller [Manuellt fokus].