Ställ in prod.mod.

stillbild, film, slow motion och quick motion

Kamerainställningarna är optimalt konfigurerade för situationer som filminspelning för produktpresentation. Kameran tenderar att ställa in skärpan på föremål som befinner sig närmare kameran.

  1. Tryck på knappen (Ställ in prod.mod.) för att sätta på eller stänga av funktionen [Ställ in prod.mod.].
    Du kan även sätta på eller stänga av funktionen [Ställ in prod.mod.] genom att välja MENU → (Tagning) → [Tagningsaltn.].

Menypunktsdetaljer

:
Fotograferar med optimala inställningar för produktpresentationer. [Identi. motiv i AF] under [Identifi. av motiv] är låst på [Av] och [Fokusområde] är låst på [Punkt: M].
Av:
Fotograferar med det vanliga tagningsläget.

Tips

  • Justera produktens position när du ställer in fokus på en produkt så att den täcker ramen i mitten på bildskärmen.
  • När den digitala zoomfunktionen används visas inte ramen i mitten på bildskärmen. Justera motivets position så att produkten är placerad i mitten på bildskärmen.

OBS!

  • Inställningarna för [Ställ in prod.mod.] går inte att ändra under filminspelning.