Skärmläsare (Endast för vissa modeller)

Ställer in funktionen för uppläsning av information, exempelvis text på skärmen.

Denna funktion är endast tillgänglig när menyspråket är inställt på engelska på modeller som säljs i Nordamerika. (Gäller vid utgivningsdatumet.)

  1. MENU (Installation) → [Åtkomstbarhet][Skärmläsare] → Välj ett alternativ som du vill ställa in och välj sedan önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Skärmläsare:
Används för att välja om uppläsningsfunktionen ska användas. ([På]/[Av])
Hastighet:
Används för att ställa in hastigheten vid uppläsning.
Volym:
Används för att ställa in ljudvolymen vid uppläsning.