Antal lagringsbara bilder

När man sätter i ett minneskort i kameran och slår på den visas antalet bilder som går att lagra (med nuvarande inställningar) på skärmen.

OBS!

  • Om ”0” blinkar orange på platsen för det återstående antalet lagringsbara bilder betyder det att minneskortet är fullt. Byt minneskort, eller radera bilder från det nuvarande minneskortet.
  • Om ”NO CARD” blinkar orange betyder det att inget minneskort är isatt. Sätt i ett minneskort.

Antalet bilder som går att lagra på ett minneskort

I nedanstående tabell anges det ungefärliga maximala antalet bilder som går att lagra ett minneskort som är formaterat i den här produkten.

Antalet som visas gäller vid följande förhållanden:

  • Användning av ett Sony-minneskort
  • [Aspekt] är inställt på [3:2] och [JPEG-bildstorlek] är inställt på [L: 20M]. *


Värdena kan variera beroende på tagningsförhållandena och vilken sorts minneskort som används.

(Enhet: bilder)

JPEG-kvalitet SD-minneskort
64 GB 128 GB
Standard 12 000 25 000
Fin 8 800 17 000
Extra fin 5 000 10 000

* När [Aspekt] är inställd på något annat än [3:2] kan du lagra fler bilder än vad som anges i ovanstående tabell.

OBS!

  • Även om det faktiska antalet lagringsbara bilder är högre än 9 999 visas ”9999”.