Fotoläge (stillbild)

stillbild

Du kan ställa in tagningsläget för stillbildstagning utifrån motivet som du vill fotografera eller funktionen som du vill justera.

  1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen för att välja tagningsläget för stillbilder.
  2. MENU(Tagning) → [Tagningsläge] [Fotoläge] → önskat tagningsläge.

Menypunktsdetaljer

(Intelligent auto):
Används för att ta stillbilder med kameran automatiskt justerad till lämpliga inställningar.
(Autoprogram):
Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet). Det går även att välja olika inställningar med hjälp av menyn.
(Bländarprioritet):
Används för att justera bländaren och ta bilder när man vill göra bakgrunden suddig, m.m.
(Slutarprioritet):
Används för att ta bilder på motiv som rör sig snabbt osv. genom att ställa in slutartiden för hand.
(Manuell expon.):
Används för att ta stillbilder med önskad exponering genom att justera exponeringen (både slutartiden och bländarvärdet).