Sekretessmeddel.

Visar skärmen med sekretessmeddelande.

  1. MENU (Installation) → [Install.alternativ][Sekretessmeddel.].