Tilldela funktioner som används ofta till knapparna (Inst. Spec.knapp) (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Du kan använda specialknappsfunktionen när du vill tilldela de funktioner som du använder ofta till lättillgängliga knappar. Då behöver du inte välja punkter på MENU och det går snabbare att hämta de olika funktionerna.


Du kan separat tilldela funktioner till specialknapparna för stillbildstagning, filminspelningsläge och uppspelningsläge.

 • Funktionerna som kan tilldelas varierar beroende på knapparna.


Du kan tilldela funktioner till följande knappar.

Figur över knappar som det går att tilldela önskade funktioner till

 1. Knappen Anpassa 1
 2. MOVIE-knapp
 3. Fn/-knapp
 4. Mittenknapp. funk./Vänsterknapp. funk./Högerknapp. funk.
 5. -knappen



Nedan följer proceduren för att tilldela funktionen [Ident. av motiv AF] till mittknappen.

 1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst. Spec.knapp].
  • Om du vill tilldela en funktion som ska hämtas vid filminspelning ska du välja [Inst. Spec.knapp]. Om du vill tilldela en funktion som ska hämtas vid uppspelning av bilder ska du välja [Inst. Spec.knapp].
 2. Gå till skärmen [Bakre] genom att trycka upptill/nedtill på styrratten. Välj sedan [Mittenknapp. funk.] och tryck i mitten på styrratten.
 3. Välj [Ident. av motiv AF] genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/höger på styrratten och sedan trycka i mitten.
  • Om du trycker på mittknappen under tagning och ögon detekteras kommer [Ident. av motiv AF] att aktiveras och kameran ställer in skärpan på ögonen. Ta bilder medan du håller in mittknappen.