Tagning med pekåtgärder (Pekavtryckare)

Kameran ställer automatiskt in skärpan på den punkt som du pekade på och tar en stillbild. Ställ in MENU (Installation) → [Pekfunktion][Pekfunktion][På] i förväg.

 1. Välj MENU (Installation) → [Pekfunktion][Pekfunk. under tagn.][Pekavtryckare].
 2. Peka på det motiv som du vill använda skärpan för.

  Kameran ställer in skärpan på motivet du pekade på och en stillbild tas.

Tips

 • Följande tagningsfunktioner går att styra genom att peka på bildskärmen:
  • Tagning av burst-bilder med pekavtryckaren
   När [Matningsläge] är inställd på [Kontin. tagning] kan du ta burst-bilder medan du pekar på bildskärmen.

OBS!

 • [Pekavtryckare]-funktionen går inte att använda i följande fall:
  • Vid filminspelning
  • Vid inspelning av slow motion/quick motion-filmer
  • När [Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus]
  • När [Fokusområde] är inställt på [Punkt]/[Utöka punkt]
  • När den digitala zoomfunktionen används
  • När du använder [Klarbildszoom]
 • Om fokusläget växlas till [Manuellt fokus] medan [Pekfunk. under tagn.] är inställd på [Pekavtryckare] kommer inställningsvärdet för [Pekfunk. under tagn.] att ändras till [Pekfokus].