Använda tangentbordet

När man behöver mata in text för hand tänds det ett tangentbord på skärmen. Exempel på funktioner som använder tangentbordet finns i ”Relaterade avsnitt” längst ned på denna sida.

 1. Inmatningsruta
  Här visas tecknen du matar in.
 2. Byt tangentuppsättning
  Varje gång man trycker på den här tangenten ändras teckenuppsättningen mellan bokstäver, siffror och symboler.
 3. Tangentbord
  Varje gång man trycker på den här tangenten visas tecknen som motsvarar den tangenten ett i taget i tur och ordning. För att växla mellan små och stora bokstäver trycker du på (uppåtpil).
 4. (vänsterpil)
  Flyttar markören åt vänster i inmatningsrutan.
 5. (högerpil)
  Flyttar markören åt höger i inmatningsrutan. Den här knappen används även för att slutföra inmatningen av ett tecken som redigeras och gå vidare till nästa tecken.
 6. (radera)
  Används för att radera tecknet innan markören.
 7. (uppåtpil)
  Används för växla till stora eller små bokstäver.
 8. (mellanslag)
  Används för att mata in ett mellanslag.
 9. OK
  Tryck på den här knappen efter att tecken har matats in för att slutföra inmatningen.


Förfarandet för att mata in bokstäver beskrivs nedan.

 1. Använd styrratten för att flytta markören till önskad knapp.
  • Varje gång du trycker i mitten på styrratten ändras tecknet
  • Om du vill ändra bokstaven till stor eller liten bokstav trycker du på (uppåtpil).
 2. När tecknet som du vill mata in visas på skärmen trycker du på (högerpil) för att bekräfta tecknet.
  • Se till att bekräfta ett tecken i taget. Om du inte har bekräftat ett tecken går det inte att mata in nästa tecken.
  • Även om du inte trycker på (högerpilen) kommer det inmatade tecknet att bekräftas automatiskt efter några sekunder.
 3. När du är färdig med inmatningen av alla tecken trycker du på [OK] för att slutföra inmatningen.
  • För att avbryta inmatningen väljer man [Avbryt].