Starta spårning med pekåtgärder (Pekspårning)

Du kan använda pekåtgärder för att välja ett motiv som du vill följa i stillbildsläget och filminspelningsläget.
Välj MENU → (Installation) → [Pekfunktion][Pekfunktion] [På] i förväg.

 1. MENU (Installation) → [Pekfunktion][Pekfunk. under tagn.][Pekspårning].
 2. Peka på det motiv som du vill spåra på bildskärmen.

  Följningen startar.

Tips

 • Peka på (avbryt följning) eller tryck i mitten på styrratten när du vill avbryta följningen.

OBS!

 • [Pekspårning] går inte att använda i följande fall:
  • Vid inspelning av filmer med [Bildhast. inspeln.] under [Filminställningar] inställd på [120p]/[100p]
  • När [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Proxyinspelning] är inställt på [På]
  • När [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och en film matas ut via HDMI
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus].
  • När du använder smart zoom, klarbildszoom och digital zoom
 • Om fokusläget växlas till [Manuellt fokus] medan [Pekfunk. under tagn.] är inställd på [Pekspårning] kommer inställningsvärdet för [Pekfunk. under tagn.] att ändras till [Pekfokus].