Histogramvisning

Histogrammet visar luminansdistributionen och anger hur många bildpunkter det finns för respektive luminansområde.

För att visa histogrammet på tagningsskärmen eller uppspelningsskärmen trycker du på DISP (visningssätt) upprepade gånger.

Så läser du av histogrammet

Histogrammet anger mörkare värden åt vänster och ljusare värden åt höger.

Histogrammet ändras när exponeringskompensation utförs.

Toppar i den högra eller vänstra änden av histogrammet markerar att det finns överexponerade respektive underexponerade områden i bilden. Sådana defekter går inte att korrigera på en dator efter tagningen. Utför exponeringskompensation före tagningen efter behov.

Exempel på ett histogram med bildpunktsantal och ljusstyrka

(A): Antal bildpunkter

(B): Ljusstyrka


OBS!

  • Informationen i histogrammet visar inte hur den slutgiltiga bilden kommer att bli. Informationen gäller bilden som visas på skärmen. Slutresultatet beror på bländarvärdet, osv.
  • Det kan hända att histogrammet blir väldigt annorlunda mellan tagning och uppspelning i följande fall:
    • Vid tagning av motiv med låg luminans, som t.ex. nattscener