Gammavisn.ass. typ

stillbild, film, slow motion och quick motion

Väljer konverteringstyp för [Gammavisningsass.].

 1. MENU (Installation) → [Visningsaltern.][Gammavisn.ass. typ] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
 • Visar bilder med effekter enligt följande, baserat på gamma- eller färgläget som är inställt i [Bildprofil].
  • När gamma är satt till [S-Log2]: [S-Log2→709(800%)]
  • När gamma är satt till [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
  • När gamma är satt till [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] och färgläget är satt till [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
  • När gamma är satt till [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] och färgläget är satt till [709]: [HLG(709)]
S-Log2→709(800%):
Visar bilder med gammakurvan S-Log2 med en återgivningskontrast som motsvarar ITU709 (800%).
S-Log3→709(800%):
Visar bilder med gammakurvan S-Log3 med en återgivningskontrast som motsvarar ITU709 (800%).
HLG(BT.2020):
Visar bilder efter att bildkvaliteten för bildskärmen eller sökaren har ställts in på en kvalitet som är nästan densamma som när bilder visas på en [HLG(BT.2020)]-kompatibel bildskärm.
HLG(709):
Visar bilder efter att bildkvaliteten för bildskärmen eller sökaren har ställts in på en kvalitet som är nästan densamma som när bilder visas på en [HLG(709)]-kompatibel bildskärm.

Tips

 • Om du tilldelar [Gammavisn.ass. typ] till önskad knapp med hjälp av [Inst. Spec.knapp] eller [Inst. Spec.knapp] kan du växla inställningen [Gammavisn.ass. typ].

OBS!

 • När [Gammavisningsass.] är satt till [Auto] under uppspelning tillämpas en effekt på bilden enligt följande:
  • Vid uppspelning av en film som är inspelad med [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3]: Bilden visas med en [HLG(BT.2020)]- eller [HLG(709)]-effekt beroende på färgläget.
  Filmer visas i övriga fall enligt gammainställningen och färglägesinställningen i [Bildprofil].