Bluetooth-fjärrkntr.

Det går att styra kameran med en Bluetooth-kompatibel fjärrkontroll (säljs separat) eller ett tagningsgrepp (säljs separat). För närmare information om kompatibla fjärrkontroller eller tagningsgrepp, se Sony-webbplatsen för ditt område eller kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

 1. Välj MENU (Nätverk) → [Bluetooth][Bluetooth-funktion][På] på kameran.
 2. Välj MENU (Nätverk) → [Bluetooth][Bluetooth-fjärrkntr.][På] på kameran.
  • Om ingen Bluetooth-apparat är hopparad med kameran för ögonblicket visas skärmen för hopparning som beskrivs i steg 3.
 3. Välj MENU (Nätverk) → [Bluetooth][Ihopparning] på kameran för att öppna hopparningsskärmen.
 4. Utför hopparningen på Bluetooth-fjärrkontrollen.
  • Se handledningen till Bluetooth-fjärrkontrollen för närmare detaljer.
 5. Välj [OK] på kameran på bekräftelseskärmen för Bluetooth-anslutningen.
  • Hopparningen är därmed klar, och nu går det att styra kameran med Bluetooth-fjärrkontrollen. När väl hopparningen har utförts en gång går det att ansluta Bluetooth-fjärrkontrollen igen senare genom att ställa in [Bluetooth-fjärrkntr.][På].

Menypunktsdetaljer

:
Fjärrstyrning med Bluetooth-fjärrkontroll möjlig.
Av:
Fjärrstyrning med Bluetooth-fjärrkontroll ej möjlig.


Ikoner som visas vid anslutning till en Bluetooth-fjärrkontroll

(Bluetooth-anslutning tillgänglig): Bluetooth-anslutning med Bluetooth-fjärrkontroll är upprättad.

(Bluetooth-anslutning inte tillgänglig): Bluetooth-anslutning med Bluetooth-fjärrkontroll är inte upprättad.

Tips

 • Bluetooth-anslutningen är bara aktiv medan du styr kameran med Bluetooth-fjärrkontrollen.

OBS!

 • Om kameran återställs till fabriksinställningarna raderas hopparningsinformationen. Gör om hopparningen för att använda Bluetooth-fjärrkontrollen.
 • Om Bluetooth-anslutningen är instabil så flytta undan eventuella hinder, människor eller metallföremål mellan kameran och den hopparade Bluetooth-fjärrkontrollen.
 • Följande funktioner kan inte användas när [Bluetooth-fjärrkntr.] är satt till [På].
  • Energisparläge
 • Om funktionen inte fungerar ordentligt så kontrollera följande punkter och prova att göra om hopparningen.
  • Kontrollera att kameran antingen inte är ansluten till någon annan enhet eller är ansluten till enbart en enda enhet via Bluetooth-kommunikation. (Upp till två enheter kan anslutas samtidigt till kameran.)
  • Kontrollera att punkten [Flygplansläge] på kameran är inställd på [Av].
  • Om funktionen inte fungerar korrekt trots att du har utfört ovanstående åtgärder ska du radera hopparningsinformationen för den enhet som du vill ansluta med hjälp av [Hant. ihopp. enhet] på kameran.