Radera alla

stillbild, film, slow motion och quick motion

Det går att radera alla menypunkter som lagts till på (Min meny) via MENU.

  1. MENU (Min meny) → [Inst. av Min meny][Radera alla].
  2. Välj [OK].