KONTR. FÖR HDMI

När den här produkten är ansluten till en TV via en HDMI-kabel (säljs separat), går det att styra den här produkten genom att rikta TV:ns fjärrkontroll mot TV:n.

  1. MENU (Installation) → [Extern utgång][KONTR. FÖR HDMI] → önskad inställning.
  2. Anslut den här produkten till en TV.

    TV:ns ingång ändras automatiskt och bilden från den här produkten visas på TV-skärmen.

    • Användningsmetoden varierar beroende på vilken TV som används. Se bruksanvisningen till TV-apparaten för närmare detaljer.

Menypunktsdetaljer

:
Den här produkten går att styra med fjärrkontrollen till en TV.
Av:
Den här produkten går inte att styra med fjärrkontrollen till en TV.

OBS!

  • När den här produkten är ansluten till en TV via en HDMI-kabel är menypunkterna som går att välja begränsade.
  • Om produkten utför oönskade åtgärder vid användning av TV:ns fjärrkontroll sätter du [KONTR. FÖR HDMI] till [Av].