Använda C (special)-knapparna

Om du ställer in funktioner som används ofta för specialknapparna (C1) i förväg kan du snabbt hämta dessa funktioner genom att trycka på knappen under tagning eller visning.

Rekommenderade funktioner är tilldelade till specialknapparna som standard.

För att kontrollera/ändra funktionerna för specialknapparna

Du kan kontrollera funktionen som är inställd för respektive specialknapp på följande sätt.

MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst. Spec.knapp], [Inst. Spec.knapp] eller [Inst. Spec.knapp].

Om du vill ändra funktionen för specialknappen trycker du i mitten på styrratten medan du väljer specialknappen. Funktionerna som kan tilldelas knappen visas. Välj önskad funktion.