Följa motivet (spårningsfunktion)

Den här kameran har en funktion som följer motivet och håller det markerat med skärpeinställningsramen.

  • Se relaterade funktioner under ”Relaterade avsnitt” längst ner på den här sidan.

Ställa in startläge för följning genom att peka ([Pekspårning] under [Pekfunk. under tagn.])

Du kan ställa in motivet som ska följas genom att peka på det på bildskärmen.

  • Denna funktion går att använda när [Fokusläge] är inställt på [Enbilds-AF] (vid tagning av stillbilder) eller [Kontinuerlig AF] (vid inspelning av filmer).