Livevisning

stillbild

Ställer in om bilder ska visas som har ändrats med effekter av exponeringskompensation, vitbalans eller [Kreativt utseende] på skärmen.

  1. MENU → (Tagning) → [Tagningsvisning][Livevisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Ställ in effekt på:
Bilden visas med livevisning så nära som möjligt som resultatet kommer att se ut när alla dina inställningar har tillämpats. Detta läge är praktiskt när man vill ta bilder medan man kontrollerar resultatet av tagningen på livevisningsskärmen.
Ställ in effekt av:
Visar livevisning utan effekter av exponeringskompensation, vitbalans eller [Kreativt utseende]. I det här läget går det lätt att kontrollera bildkompositionen.
Bilden på livevisningsskärmen visas alltid med lämplig ljusstyrka även i [Manuell expon.]-läget.
När [Ställ in effekt av] är valt visas ikonen (VIEW) på livevisningsskärmen.

OBS!

  • När man filmar i stillbildstagningsläget återspeglas tagningsinställningarna i livevisning även om [Livevisning] är inställd på [Ställ in effekt av].
  • När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställ in effekt av] kommer ljusstyrkan för den tagna bilden inte att vara densamma som den som visas på Livevisningsskärmen.