Ladda batteriet med en AC-adapter som finns att köpa i handeln eller ett mobilbatteri.

Du kan använda en USB-kabel för att ladda från en extern strömkälla, till exempel en USB AC-adapter som finns att köpa i handeln eller ett mobilt batteri.

 1. Stäng av kameran och anslut en extern strömkälla till USB Type-C-kontakten på kameran.

  Laddningslampan på kameran (orange)

  Tänd: Uppladdning pågår

  Släckt: Uppladdningen klar

  Blinkar: Ett uppladdningsfel har uppstått, eller uppladdningen har avbrutits tillfälligt eftersom kamerans temperatur är utanför rätt område

  • Uppladdningstid (full uppladdning): Uppladdningstiden är ungefär 150 min. (vid användning av en AC-adapter med en märkström på 1,5 A).
  • Ovanstående uppladdningstid gäller vid uppladdning av ett helt urladdat batteripaket vid en temperatur på 25 °C. Uppladdningen kan ta längre tid beroende på användningsförhållandena eller andra omständigheter.
  • Laddningslampan släcks när uppladdningen är klar.
  • Om laddningslampan tänds och sedan genast släcks igen betyder det att batteripaketet är fullt uppladdat.

OBS!

 • Om du använder en AC-adapter ska du använda en med en märkström på 1,5 A eller högre.
 • Om AC-adaptern/batteriladdaren används så anslut den till närmaste vägguttag. Om det skulle uppstå något problem så dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget för att bryta strömtillförseln. Om apparaten är försedd med en laddningslampa så observera att apparaten fortfarande är strömförande även om lampan är släckt.
 • Om kameran slås på drivs den med ström från vägguttaget och går att använda. I så fall laddas dock inte batteripaketet upp.
 • Om kameran ansluts till en bärbar dator som inte är ansluten till någon annan strömkälla sjunker batterinivån i datorn. Låt inte den här produkten vara ansluten till en bärbar dator under alltför lång tid.
 • Undvik att slå på/stäng av datorn, starta om den, eller väcka den från viloläge medan en USB-anslutning är upprättad mellan datorn och kameran. Det kan leda till fel på dem. Koppla bort kameran från datorn innan du slår på/stänger av datorn, startar om den eller väcker den från viloläge.
 • Vi kan inte garantera att uppladdning fungerar med en hembyggd dator eller en ombyggd dator, eller vid anslutning via ett USB-nav.
 • Det kan hända att kameran inte fungerar ordentligt om andra USB-apparater används samtidigt.
 • Läs även igenom ”Att observera angående batteripaketet och laddning av batteriet” innan du börjar ladda.