Vis id.ram motiv (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställer in om motivigenkänningsramen ska visas när ansikten eller ögon känns igen.

  1. MENU (Fokus) → [Identifi. av motiv][Vis id.ram motiv] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
En igenkänningsram visas när ansikten eller ögon känns igen.
Av:
En igenkänningsram visas inte när ansikten eller ögon känns igen.


Ansiktsigenkänningsram

När kameran känner igen ett ansikte visas en grå ansiktsigenkänningsram. Ramens färg blir rödlila om det igenkända ansiktet har registrerats med funktionen [Ansiktsregistrering].

Ansiktsigenkänningsramen blir vit när ansiktet känns igen inom eller runt fokusområdet och kameran bedömer att autofokusering är aktiverad.


Ögonigenkänningsram

En vit ögonigenkänningsram visas när ett öga känns igen och kameran bedömer att autofokusering kan användas.

Ögonigenkänningsramen visas på följande sätt när [Identifieringsmål] är inställt på [Djur ()].

Figur som visar ögonavkänningsramen på ett djur

OBS!

  • Om motivet rör sig för mycket eller för snabbt kan det hända att igenkänningsramen inte visas på rätt sätt över ögonen.
  • Om ögonen inte känns igen visas inte ögonigenkänningsramen.
  • Även om [Vis id.ram motiv] är satt till [Av] visas en grön skärpeinställningsram över ansikten och ögon som är i fokus när du trycker ned avtryckaren halvvägs osv.