S&Q-inställning.

film, slow motion och quick motion

Det går att spela in ögonblick som inte går att uppfatta med blotta ögat (slow motion-inspelning), eller fenomen som utspelar sig över lång tid som en komprimerad film (quick motion-inspelning). Det går t.ex. att spela in intensiva sportscener, ögonblicket när en fågel börja flyga, en blomma som slår ut, eller hur molnen eller stjärnorna rör sig över himlen. Ljudet blir inte inspelat.

 1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen för att välja inspelningsläget för slow motion/quick motion.
 2. MENU (Tagning) → [Tagningsläge][Fotoläge] → och välj önskad inställning för slow motion/quick motion (Intelligent auto, Autoprogram, Bländarprioritet, Slutarprioritet eller Manuell expon.).
 3. Välj MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][S&Q-inställning.] → Välj ett alternativ att ställa in och välj sedan önskad inställning.
 4. Tryck på MOVIE (film)-knappen för att starta inspelningen.
  • Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta inspelningen.

Menypunktsdetaljer

Bildhast. inspeln.:
Används för att ställa in filmens bildrutehastighet.
Bildhastighet:
Används för att ställa in bildrutehastigheten för tagningen.

 • Formatet för den inspelade filmen kommer att låsas på [XAVC S HD], oavsett inställningen [Filformat].


Uppspelningshastighet

Uppspelningshastigheten varierar på nedanstående sätt beroende på inställningarna för punkterna [Bildhast. inspeln.] och [Bildhastighet].

När punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC

Bildhastighet Bildhast. inspeln.: 24p Bildhast. inspeln.: 30p Bildhast. inspeln.: 60p
120fps 5 gånger långsammare 4 gånger långsammare Går inte att använda
60fps 2,5 gånger långsammare 2 gånger långsammare Normal uppspelningshastighet
30fps 1,25 gånger långsammare Normal uppspelningshastighet 2 gånger så fort
15fps 1,6 gånger så fort 2 gånger så fort 4 gånger så fort
8fps 3 gånger så fort 3,75 gånger så fort 7,5 gånger så fort
4fps 6 gånger så fort 7,5 gånger så fort 15 gånger så fort
2fps 12 gånger så fort 15 gånger så fort 30 gånger så fort
1fps 24 gånger så fort 30 gånger så fort 60 gånger så fort


När punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på PAL

Bildhastighet Bildhast. inspeln.: 25p Bildhast. inspeln.: 50p
100fps 4 gånger långsammare Går inte att använda
50fps 2 gånger långsammare Normal uppspelningshastighet
25fps Normal uppspelningshastighet 2 gånger så fort
12fps 2,08 gånger så fort 4,16 gånger så fort
6fps 4,16 gånger så fort 8,33 gånger så fort
3fps 8,33 gånger så fort 16,66 gånger så fort
2fps 12,5 gånger så fort 25 gånger så fort
1fps 25 gånger så fort 50 gånger så fort
 • När punkten [Bildhastighet] är inställd på [120fps]/[100fps], går det inte att ställa in [Bildhast. inspeln.][60p]/[50p].

Tips

 • Se ”Inspelningsbar tid för filmer” för en uppskattning av hur länge det går att spela in.
 • Bithastigheten för inspelade filmer varierar beroende på inställningarna för [Bildhastighet] och [Bildhast. inspeln.].

OBS!

 • Vid slow motion/quick motion-inspelning avviker den faktiska inspelningstiden från den tid som är inspelad i filmen. Den inspelningsbara tiden som visas längst upp på bildskärmen visar den återstående inspelningstiden för filmen, inte den återstående inspelningstiden på minneskortet.
 • Vid inspelning i slow motion blir slutartiden kortare vilket kan medföra att det inte går att få rätt exponering. Sänk i så fall bländarvärdet eller ställ in ISO-känsligheten på ett högre värde.