Tyst läge (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in om du vill ta bilder utan slutarljud eller elektroniska ljud.

  1. MENU (Tagning) → [Slutare/Tyst] [Tyst läge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Det hörs inga slutarljud eller elektroniska ljud.
Av:
Det hörs slutarljud och elektroniska ljud.

OBS!

  • Använd tystningsfunktionen på eget ansvar och ta noga hänsyn till andra människors integritet och rätt att inte vilja avbildas.
  • Även om punkten [Tyst läge] är inställd på [På] hörs det manöverljud i samband med bländar- och skärpeinställningen.