För att ansluta kameran till en dator

 1. Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran.
 2. Slå på kameran och datorn.
 3. (Installation)[USB] → Sätt [USB-ansl.läge] till [Massmin(MSC)].
 4. Anslut USB Type-C-uttaget på kameran till datorn med en USB-kabel.
  • Den allra första gången kameran ansluts till datorn kan det hända att en procedur för att upptäcka kameran startar automatiskt på datorn. Vänta i så fall tills den proceduren är klar.
  • Om du ansluter kameran till datorn med USB-kabeln när [USB-strömförsörjn.] är satt till [På] får kameran strömförsörjning från datorn. (Standardinställning: [På])
  • Använd den medföljande USB-kabeln eller en standard-USB-kabel.

OBS!

 • Undvik att slå på/stäng av datorn, starta om den, eller väcka den från viloläge medan en USB-anslutning är upprättad mellan datorn och kameran. Det kan leda till fel på dem. Koppla bort kameran från datorn innan du slår på/stänger av datorn, startar om den eller väcker den från viloläge.