Delarnas namn

Figur över kamerans framsida

 1. ON/OFF (strömbrytare)-knapp
 2. Strömlampa/Uppladdningslampa
 3. Stillbild/film/S&Q-knapp
 4. MOVIE (film)-knapp
 5. C1-knapp (specialknapp 1)/(Suddig bakgrund)-knapp
 6. Avtryckare
 7. För tagning: W/T (zoom)-knapp
  För visning: (index)-knapp/uppspelningszoomknapp
 8. Självutlösarlampa/inspelningslampa
 9. Inbyggd mikrofon
  • Täck inte över denna del under filminspelning. Det kan orsaka störningar i ljudet eller att volymen sjunker.
 10. Tillbehörssko
  • Eftersom tillbehörsskon på denna kamera inte har elektroniska kontakter går det inte att synkronisera med en separat blixt eller en ljudingång från skons kontakt.
 11. Objektiv
 12. Högtalare

  Figur över kamerans baksida

 13. Bildskärm/pekskärm
  • Det går att vrida bildskärmen till en vinkel där den går lätt att se från alla tagningsvinklar.

   Figur som visar hur bildskärmen går att rotera

   (A): cirka 176°
   (B): cirka 270°

  • Om du öppnar bildskärmen från stängt läge med skärmen vänd inåt slås kameran på.
  • Välj MENU (Installation) → [Ströminst.altern.][Stänger AV m skärm] för att välja om kameran ska stängas av eller inte när bildskärmen stängs med skärmen vänd inåt.
  • Vid användning av stativ kan det hända att det inte går att justera bildskärmens vinkel. Lossa i så fall stativskruven en gång för att justera bildskärmens vinkel.
  • Undvik att använda alltför mycket kraft när du öppnar, stänger eller roterar bildskärmen. Det kan leda till fel på dem.
 14. (mikrofon)-ingång
  • När en separat mikrofon kopplas in stängs den inbyggda mikrofonen av automatiskt. Om den separata mikrofonen är av en typ som förses med ström när den kopplas in, drivs den med ström från kameran.
 15. USB Type-C-uttag
 16. HDMI-mikrouttag
 17. Wi-Fi/Bluetooth-antenn (inbyggd)
 18. För tagning: Fn (funktion)-knapp
  För uppspelning: (skicka t.Smartph.)-knapp
 19. MENU-knapp
 20. Styrratten
 21. Mittknapp
 22. (uppspelning)-knapp
 23. (radera)-knapp/ (Ställ in prod.mod.)-knapp

  Figur över kamerans undersida

 24. Remögla
 25. Batterifack
 26. Batterispärr
 27. Åtkomstlampa
 28. Minneskortsfack
 29. Lock till batteri/minneskortsfacket
 30. Stativfäste
  Passar för 1/4-20 UNC-skruvar
  • Använd ett stativ med en skruv som är högst 5,5 mm lång. Annars går det inte att skruva fast kameran ordentligt, och det finns även risk att kameran blir skadad.


Så använder du vindskyddet (medföljer)

Använd vindskyddet genom att montera det på tillbehörsskon för att minska vindbruset som fångas upp av den inbyggda mikrofonen vid filminspelning.

OBS!

 • Se till att vindskyddet inte fastnar i tillbehörsskon när du monterar det.