Fotografera vit standardfärg för att ställa in vitbalans (anpassad vitbalans)

stillbild, film, slow motion och quick motion

För scener där den omgivande belysningen innehåller flera olika sorters ljusskällor rekommenderar vi att du använder skräddarsydd vitbalans för att kunna återge vitheten på rätt sätt. Det går att registrera 3 inställningar.

 1. MENU (Exponering/Färg) → [Vitbalans][Vitbalans] → Välj mellan [Special 1] och [Special 3] och tryck sedan på höger sida av styrratten.
 2. Välj (inställning av anpassad vitbalans) och tryck i mitten på styrratten.
 3. Håll produkten så att det vita området täcker hela vitbalansramen och tryck sedan i mitten på styrratten.
  Efter att slutarljudet har hörts och meddelandet [Tar anpassade WB-data.] har visats så visas de kalibrerade värdena (färgtemperatur och färgfilter).
  • Du kan justera positionen för vitbalansramen genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
  • Efter att ha tagit en vit standardfärg kan du visa finjusteringsskärmen genom att trycka på höger sida på styrratten. Du kan finjustera färgtonerna efter behov.
  • Det hörs inget slutarljud i följande fall.
   • I filminspelningsläget
   • När [Tyst läge] är inställt på [På]
 4. Tryck i mitten på styrratten.
  De kalibrerade värdena registreras. Bildskärmen återgår till MENU-skärmen medan den anpassade vitbalansinställningen lagras i minnet.
  • Den registrerade specialvitbalansen hålls kvar i minnet tills den skrivs över av en annan inställning.

OBS!

 • Meddelandet [Tagning av anpassad WB misslyckades.] anger att värdet är utanför det förväntade området, t.ex. om motivet är för ljust. Det går visserligen att registrera inställningen i det läget, men vi rekommenderar att du gör om vitbalansinställningen.