Liveströmning av video och ljud (USB-strömn.)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Du kan ansluta en dator eller liknande till kameran och använda kamerans video- och ljudfunktioner för liveströmnings- eller webbkonferenstjänster. Välj MENU (Installation) → [USB][USB-ansl.läge][Välj när ansluten] eller [USB-strömn.] på förhand.

 1. Anslut kameran till en dator eller någon annan enhet med en USB-kabel.

  [USB-strömn.:Standby] visas på kameraskärmen och kameran går över till standby-läge för strömning.

  • Om [USB-ansl.läge] är inställt på [Välj när ansluten] ska du välja [Liveströmning(USB-strömn.)] på skärmen för val av USB-anslutningsläge.
  • Använd en kabel eller en adapter som är kompatibel med uttaget på den enhet som ska anslutas.
 2. Starta strömningen från din liveströmnings-/webbkonferenstjänst.

  [USB-strömn.:Utmatn.] visas på kameraskärmen.

  • Stäng av kameran eller koppla loss USB-kabeln för att lämna funktionen [USB-strömn.].

Tips

 • Om du tilldelar [Ställ in prod.mod.] eller [Suddig bakgrund] till [Inst. Spec.knapp] kan du även använda dessa funktioner under USB-strömning.
 • Formatet för strömmade data är följande.
  • Videoformat: MJPEG
  • Upplösning: HD720 (1280 × 720)
  • Bildhastighet: 30 bildrutor/sekund/25 bildrutor/sekund
  • Ljudformat: PCM, 48 kHz, 16 bitar, 2 kanaler
 • Vid USB-strömning förses kameran med ström från datorn. Om du vill förbruka så lite datorström som möjligt ska du sätta [USB-strömförsörjn.] till [Av].
 • När en extern mikrofon används kan du öka synkroniseringen mellan din röst och munnens rörelser genom att ansluta mikrofonen till (mikrofon)-kontakten på kameran.

OBS!

 • Medan USB-strömning pågår är kameran alltid inställd på filminspelningsläget, oavsett tagningsläget före strömningsstart.
 • Du kan inte använda följande funktioner medan [USB-strömn.] pågår.
  • Gå till uppspelningsskärmen
  • Nätverksfunktioner (PC-fjärrstyrning, fjärrstyrning från en smartphone etc.)
 • Följande funktioner är inaktiverade medan [USB-strömn.] körs.
  • Spela in strömmande video
  • Funktioner på menyskärmen
  • Fånga en anpassad vitbalans
  • Bildprofil
  • Starttid f. energiläge
  • Auto skärm AV
 • Beroende på den omgivande temperaturen, Wi-Fi-anslutningen och användningsförhållandena innan strömningen påbörjas kan kamerans interna temperatur stiga och den tillgängliga tiden för strömning förkortas.