USB-strömförsörjn.

Används för att ställa in om produkten ska förses med spänning via USB-kabeln när produkten ansluts till en dator eller en annan USB-apparat.

  1. MENU (Installation) → [USB][USB-strömförsörjn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Produkten förses med spänning via en USB-kabel när produkten ansluts till en dator osv.
Av:
Produkten förses inte med ström via en USB-kabel när den är ansluten till en dator eller liknande.


Funktioner som går att använda samtidigt som kameran spänningsförsörjs via en USB-kabel

I nedanstående tabell visas vilka funktioner som går att använda/som inte går att använda samtidigt som kameran spänningsförsörjs via en USB-kabel.

Funktion Går att använda/går inte att använda
Tagning av bilder Går att använda
Uppspelning av bilder Går att använda
Wi-Fi/Bluetooth-anslutningar Går att använda
Uppladdning av ett batteripaket Går inte att använda
Påslagning av kameran utan att ett batteripaket är isatt Går inte att använda

OBS!

  • Sätt i batteripaketet i produkten för att driva den via en USB-kabel.
  • Inställningen för [USB-strömförsörjn.] är effektiv endast när denna produkt är ansluten till en USB-enhet som är kompatibel med den standardmässiga 500 mA-strömkällan.