Lägg till post

stillbild, film, slow motion och quick motion

Du kan registrera de önskade menyvalen till (Min meny) under MENU.

  1. MENU (Min meny) → [Inst. av Min meny][Lägg till post].
  2. Välj en punkt som du vill lägga till på (Min meny) med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.
  3. Välj destination med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.

Tips

  • Det går att lägga till upp till 42 punkter på (Min meny).

OBS!

  • Följande punkter går inte att lägga till på (Min meny).
    • Eventuella punkter under MENU (Uppspelning)