AE-lås

stillbild, film, slow motion och quick motion

När det är hög kontrast mellan motivet och bakgrunden, t.ex. när motivet är i motljus eller befinner sig vid ett fönster, kan man mäta ljuset vid en punkt där motivet verkar ha lagom ljusstyrka och sedan låsa exponeringen före tagningen. För att minska motivets ljusstyrka mäter man ljuset vid en punkt som är ljusare än motivet, och låser sedan exponeringen för hela bilden. För att öka motivets ljusstyrka mäter man ljuset vid en punkt som är mörkare än motivet, och låser sedan exponeringen för hela bilden.

  1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst. Spec.knapp] eller [Inst. Spec.knapp] → önskad knapp och tilldela sedan [AE-lås] till knappen.
  2. Ställ in skärpan på samma punkt som exponeringen ställs in för.
  3. Tryck på den knapp som [AE-lås]-funktionen är inställd för.
    Exponeringen låses och (AE-lås) tänds.
  4. Ställ in skärpan på motivet igen och tryck på avtryckaren.
    • För att frigöra exponeringslåset trycker man på den knapp som [AE-lås]-funktionen är inställd för.

Tips

  • Om man väljer funktionen [AEL intryckt] i [Inst. Spec.knapp] eller [Inst. Spec.knapp] går det att låsa exponeringen så länge som man håller knappen intryckt. Det går inte att ställa in funktionen [AEL intryckt][Vänsterknapp. funk.] eller [Högerknapp. funk.].

OBS!

  • [Spot-AEL] och [Spot-AE-lås] går inte att använda medan zoomfunktionerna används.