Återst. nätverksinst.

Används för att återställa alla nätverksinställningar till standardinställningarna.

[Flygplansläge] återställs inte till [Av] även om du utför [Återst. nätverksinst.] när [Flygplansläge] är inställt på [På].

  1. MENU (Nätverk) → [Nätverksaltn.][Återst. nätverksinst.] [Enter].