Klassificering

Du kan gradera tagna bilder på en skala med olika antal stjärnor () för att göra det lättare att hitta de bilder du önskar.

  1. MENU(Uppspelning) → [Val/memo][Klassificering].
    Skärmen för bildgraderingsval visas.
  2. Tryck på vänster/höger sida på styrratten för att visa en bild för vilken du vill ställa in en gradering och tryck sedan i mitten.
  3. Välj önskat värde för (Klassificering) genom att trycka på vänster/höger sida av styrratten och tryck sedan i mitten.
  4. Tryck på MENU-knappen för att lämna skärmen för graderingsinställning.


Ställa in graderingar vid tagning av stillbilder

Tilldela [Lägg till Klassif. ()] till [Lägg till Klassif. ()] till önskade knappar med användning av [Inst. Spec.knapp] på förhand och tryck på specialknapparna efter att ha tagit en stillbild. Du kan ange en gradering för den senast tagna stillbilden.

  • Det går inte att gradera vid inspelning av filmer.

Tips

  • Det går även att ställa in gradering vid uppspelning av bilder med hjälp av specialknappen. Ställ in [Klassificering] för önskad knapp med [Inst. Spec.knapp] i förväg och tryck sedan på specialknappen medan du spelar upp en bild som du vill gradera. Värdet för (Klassificering) ändras varje gång du trycker på specialknappen.