Aut. lång. slutare

film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in om slutartiden automatiskt ska justeras eller ej när man filmar på ett mörkt ställe. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion.

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Exponering][Aut. lång. slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Funktionen för automatisk slutartidsjustering används. Slutartiden blir automatiskt längre vid tagning under mörka förhållanden. Det går att minska störningarna i filmen genom att använda en långsammare slutartid vid inspelning på mörka ställen.
Av:
Auto Slow Shutter används inte. Den inspelade filmen blir mörkare än när [På] är valt, men samtidigt blir rörelserna smidigare och risken att motivet blir suddigt minskar.

OBS!

  • [Aut. lång. slutare] fungerar inte i följande fall:
    • (Slutarprioritet)
    • (Manuell expon.)
    • När [ISO] är inställt på något annat än [ISO AUTO].