Fokusstandard

stillbild, film, slow motion och quick motion

Om du trycker på knappen som [Fokusstandard] har tilldelats kan du hämta praktiska funktioner, som att snabbt flytta skärpeinställningsramen osv. utifrån inställningarna för skärpeinställningsområdet.

 1. MENU → (Installation) → [Anpassa funktion][Inst. Spec.knapp] eller [Inst. Spec.knapp] → önskad knapp och tilldela sedan funktionen [Fokusstandard] till knappen.
 2. Tryck på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för.
  • Vad det går att göra genom att trycka på knappen varierar beroende på inställningen för [Fokusområde].

Exempel på [Fokusstandard]-knappfunktioner

 • När [Fokusområde] är inställt på någon av följande parametrar går det att flytta fokuseringsramen genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
  • [Zon]
  • [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
  • [Utöka punkt]
 • När [Fokusområde] är inställt på [Brett] eller [Mittenfixering] kommer en tryckning på knappen i autofokusläge att få kameran att ställa in skärpan på mitten av skärmen.

Tips

 • Om du trycker på knappen som [Fokusstandard] är tilldelad när [Fokusläge] är inställt på [Manuellt fokus] visas skärmen för manuell fokusering.

OBS!

 • Det går inte att ställa in funktionen [Fokusstandard][Vänsterknapp. funk.] eller [Högerknapp. funk.].