Visa bild datum/tid

Du kan visa bilder genom att ange datum och tid för tagningen.

  1. MENU (Uppspelning) → [Uppspelningsalt.][Visa bild datum/tid].
  2. Ställ in datumet och tiden för bilden som ska visas med hjälp av styrratten och tryck sedan i mitten.

    Bilden som är tagen vid angivet datum och angiven tid visas.

    • Om det inte finns några bilder som är tagna vid angivet datum och angiven tid visas den bild som är närmast i fråga om datum och tid.

OBS!

  • När [Visa bild datum/tid] utförs medan bilder i en grupp visas, visas bilden i gruppen som ligger närmast i fråga om datum och tid.
  • För filmer behandlas datumet och tiden när inspelningen startades som datum och tid för tagningen.