Urspr. fokusförst. (film)

film, slow motion och quick motion

Ställer in den inledande förstoringen för [Fokusförstoring] i filminspelningsläget.

  1. MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Urspr. fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

x1,0:
Bilden visas med samma förstoring som på tagningsskärmen.
x4,0:
Bilden visas med 4,0 gångers förstoring.